Curriculum Vitae

Constance Allanic is een veelzijdig artiste; zowel als muzikant, als ook als danseres staat zij met het ene been in de geleerde wereld van de historische uitvoeringspraktijk, en met het andere in de orale tradities en folklore.
Na haar harpstudie (BAMus) bij Erika Waardenburg studeerde zij viola da gamba bij Anneke Pols en specialiseerde zij zich, onder begeleiding van luitist Mike Fentross, in het reconstrueren van het spel op historische harpen. Haar diploma 'Voortgezette Kunstopleiding Muziek' (voor viola da gamba) behaalde zij met onderscheiding, voor het onderzoek dat zij verrichtte naar de viola bastarda, een Italiaans type viola da gamba ten tijde van de overgang van renaissance naar barok.

Als een van de weinige bespelers van barok harpen is Constance veel gevraagd, zowel als soliste als ook als continuo-speelster bij onder andere de Nederlandse Bachvereniging (waar zij ook lirone speelt), Concerto Kölln, Holland Baroque Society en verschillende operahuizen in Duitsland.

Kamermuziek speelt zij met onde andere Fala Música (muziek van de late Middeleeuwen), Camerata Trajectina (oude muziek uit de Nederlanden) en Música Temprana (oude muziek uit Latijns-Amerika). In de Passietijd, en ook daar buiten, is zij te horen op de viola de gamba, bijvoorbeeld Matthäus- en Johannespassionen van JS. Bach. In 2003 was zij als barokharpiste een van de vijf finalisten van het vermaarde Vriendenkrans concours in het Concertgebouw.

Constance Allanic is docente historische harp aan het conservatorium van Amsterdam, en heeft ook masterclasses gegeven aan verschillende conservatoria in binnen-en buitenland. Aan het Utrechts Centrum voor de Kunsten is zij docente viola da gamba en harp.

Toen Constance Allanic de leeftijd bereikte waarop klassieke ballerina's met pensioen gaan, besloot zij haar dans naar een professioneel niveau te tillen. Zij volgde met succes de driejarige opleiding Romano Kheljipo en is nu gediplomeerd Roma (zigeuner) danseres en dansdocente. Als danseres is zij te zien in de folkloristische theaterdansgroep Čerga, en de historische dansgroep Fori di Folia.